Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về cách sống Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được. Con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi

Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được. Con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi

by Lời hay
13 views

Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được. Con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi

Xem thêm:  Bạn muốn trở thành người thông minh hay trí tuệ?

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment