Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về cuộc sống Top 15 câu danh ngôn hay nhất về y học

Top 15 câu danh ngôn hay nhất về y học

by Lời hay
124 views
Top 15 câu danh ngôn hay nhất về y học

Ban biên tập Loihayydep.net xin giới thiệu đến quý độc giả Top 15 câu danh ngôn hay nhất về y học được cộng đồng yêu thích và bình chọn.

1. Hướng ý chí của bệnh nhân vào chống lại bệnh tật của mình là y khoa tối thượng.

To array a man’s will against his sickness is the supreme art of medicine.

Henry Ward Beecher   

Y học là người vợ hợp pháp của tôi, và là cô bồ. Khi tôi phát chán với một bên, tôi qua đêm với bên còn lại.

Medicine is my lawful wife, and literature is my mistress. When I get fed up with one, I spend the night with the other.

Anton Chekhov 

Cuộc đời thì ngắn, mà nghề thì miên man; cơn bệnh phập phù; kinh nghiệm hiểm nguy, còn quyết định thì thật khó. Người thầy thuốc không phải chỉ chuẩn bị để tự mình làm những gì là đúng, mà còn làm cho bệnh nhân, người đi theo và các yếu tố xung quanh hợp tác hài hòa.

Life is short, and Art long; the crisis fleeting; experience perilous, and decision difficult. The physician must not only be prepared to do what is right himself, but also to make the patient, the attendants, and externals cooperate.

Hippocrates

Với bệnh tật, hãy tạo thành hai thói quen – , hoặc ít nhất, không tạo thêm thương tổn.

As to diseases, make a habit of two things — to help, or at least, to do no harm.

Hippocrates

Xem thêm:  Khi bị người khác xem thường, cư xử thế nào mới là người trí huệ?

lớn nhất trong chữa trị bệnh tật là có bác sĩ chữa thể xác và có bác sĩ chữa , dù hai thứ đó không thể chia tách.

The greatest mistake in the treatment of diseases is that there are physicians for the body and physicians for the soul, although the two cannot be separated.

Plato 

Điều tồi tệ nhất về thuốc men là loại này khiến ta lại phải cần loại khác.

The worst thing about medicine is that one kind makes another necessary.

Elbert Hubbard

Công bố , chẩn đoán , đoán trước .

Declare the past, diagnose the present, foretell the future.

Hippocrates 

Đối với bệnh nặng thì các cách chữa cực đoan về tiết chế là thích hợp nhất.

For extreme diseases, extreme methods of cure, as to restriction, are most suitable.

Hippocrates 

Hào quang của y học là nó luôn tiến về phía trước, và luôn luôn có thêm nhiều điều để học.

The glory of medicine is that it is constantly moving forward, that there is always more to learn.

William James Mayo  

của y học là ngăn chặn bệnh tật và kéo dài cuộc sống, y học lý tưởng là xóa bỏ nhu cầu cần đến bác sĩ.

The aim of medicine is to prevent disease and prolong life, the ideal of medicine is to eliminate the need of a physician.

William James Mayo 

Bất kể là trong các bệnh mạn tính hay trong các bệnh cấp tính, một chế độ ăn tiết chế kham khổ luôn luôn nguy hiểm, nó không phải là thứ tiên quyết. Và một lần nữa, một chế độ ăn cắt giảm cùng cực là nguy hiểm, và sự no đủ, ở mức cực đoan, cũng rất nguy hiểm.

Xem thêm:  Sau cơn mưa vẫn có cầu vồng. Trong đêm tối vẫn thấy các vì sao.

A slender restricted diet is always dangerous inchronic diseases, and also in acute diseases, where it is not requisite. Andagain, a diet brought to the extreme point of attenuation is dangerous; andrepletion, when in the extreme, is also dangerous.

Hippocrates

Một trong những nghĩa vụ đầu tiên của người bác sĩ là giáo dục dân chúng không dùng thuốc… Xà phòng và nước và lẽ thường tình là thuốc sát trùng tốt nhất.

One of the first duties of the physician is to educate the masses not to take medicine…. Soap and water and common sense are the best disinfectants.

William Osler   

Không thể chữa trị một người bệnh tin tưởng rằng mình khỏe mạnh.

There is no curing a sick man who believes himself to be in health.

Henri Amiel 

Thể xác và tinh thần không thể tách ra trong chữa trị, bởi chúng là một và không thể chia tách. Những tâm thần bệnh tật cũng cần chữa trị như cơ thể bệnh tật.

Body and soul cannot be separated for purposes of treatment, for they are one and indivisible. Sick minds must be healed as well as sick bodies.

Jeff Miller 

Nghệ thuật y khoa là việc làm bệnh nhân trong khi tự nhiên chữa bệnh.

The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease.

Voltaire

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment