Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tình bạn Tình bạn trước hết là sự chân thật, là việc phê bình những sai lầm của bạn. Bạn bè là những người đầu tiên phê bình gay gắt để ta có thể sữa chữa sai lầm.

Tình bạn trước hết là sự chân thật, là việc phê bình những sai lầm của bạn. Bạn bè là những người đầu tiên phê bình gay gắt để ta có thể sữa chữa sai lầm.

by Lời hay
8 views
Tình bạn trước hết là sự chân thật, là việc phê bình những sai lầm của bạn. Bạn bè là những người đầu tiên phê bình gay gắt để ta có thể sữa chữa sai lầm.

trước hết là sự chân thật, là việc những của bạn. là những người đầu tiên phê bình gay gắt để ta có thể sữa chữa sai lầm.

Xem thêm:  Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment