Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự tín nhiệm, sự khích lệ, là đánh cược vào bạn của ngày mai.

Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự tín nhiệm, sự khích lệ, là đánh cược vào bạn của ngày mai.

by Lời hay
0 views

Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự tín nhiệm, sự khích lệ, là đánh cược vào bạn của ngày mai.

Xem thêm:  Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá. Con người chỉ có một mặt nhưng sao lại hai lòng

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment