Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Ta có thể có thêm tiền bạc nhưng không thể có thêm thời gian.

Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Ta có thể có thêm tiền bạc nhưng không thể có thêm thời gian.

by Lời hay
9 views
Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Ta có thể có thêm tiền bạc nhưng không thể có thêm thời gian.

hơn . Ta có thể có thêm nhưng không thể có thêm thời gian.

Xem thêm:  Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự tín nhiệm, sự khích lệ, là đánh cược vào bạn của ngày mai.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment