Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Ta có thể có thêm tiền bạc nhưng không thể có thêm thời gian.

Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Ta có thể có thêm tiền bạc nhưng không thể có thêm thời gian.

by Lời hay
0 views

Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Ta có thể có thêm tiền bạc nhưng không thể có thêm thời gian.

Xem thêm:  Tiền có thể thoả mãn được tham vọng nhưng không thoả mãn được khát vọng.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment