Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tâm trạng buồn Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó

Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó

by Lời hay
2 views
Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó

Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép mình phải ngừng yêu ai đó

Xem thêm:  Những điều nhất định phải nghiêm khắc với bản thân

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment