Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về cách sống Nước không đọng lại trên núi cao, người cao thượng không chất chứa nỗi căm hờn

Nước không đọng lại trên núi cao, người cao thượng không chất chứa nỗi căm hờn

by Lời hay
43 views
Nước không đọng lại trên núi cao, người cao thượng không chất chứa nỗi căm hờn

Nước không đọng lại trên núi cao, người cao thượng không chất chứa nỗi căm hờn

Xem thêm:  Khi người chỉ sống vì mình, thì trở thành người thừa với những người còn lại

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment