Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về thành công Những khát vọng chính là cơn gió đẩy con thuyền cuộc đời, tuy rằng nó vẫn thường gây nên cơn dông tố

Những khát vọng chính là cơn gió đẩy con thuyền cuộc đời, tuy rằng nó vẫn thường gây nên cơn dông tố

by Lời hay
30 views
Những khát vọng chính là cơn gió đẩy con thuyền cuộc đời, tuy rằng nó vẫn thường gây nên cơn dông tố

Những khát vọng chính là cơn gió đẩy con thuyền cuộc đời, tuy rằng nó vẫn thường gây nên cơn dông tố

Xem thêm:  Trong phần đầu của đêm, anh hãy nghĩ về lỗi lầm của chính anh, trong phần sau của đêm, anh hãy nghĩ về những lỗi lầm của kẻ khác.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment