Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về thành công Những khát vọng chính là cơn gió đẩy con thuyền cuộc đời, tuy rằng nó vẫn thường gây nên cơn dông tố

Những khát vọng chính là cơn gió đẩy con thuyền cuộc đời, tuy rằng nó vẫn thường gây nên cơn dông tố

by Lời hay
0 views

Những khát vọng chính là cơn gió đẩy con thuyền cuộc đời, tuy rằng nó vẫn thường gây nên cơn dông tố

Xem thêm:  Đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment