Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Người giàu trù tính chuyện tương lai, còn người nghèo chỉ lo cho hiện tại.

Người giàu trù tính chuyện tương lai, còn người nghèo chỉ lo cho hiện tại.

by Lời hay
1 views
Người giàu trù tính chuyện tương lai, còn người nghèo chỉ lo cho hiện tại.

Người giàu trù tính chuyện , còn người nghèo chỉ lo cho .

Xem thêm:  40 câu nói ý nghĩa về cuộc sống mà bạn nên đọc một lần trong đời

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment