Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Người giàu trù tính chuyện tương lai, còn người nghèo chỉ lo cho hiện tại.

Người giàu trù tính chuyện tương lai, còn người nghèo chỉ lo cho hiện tại.

by Lời hay
0 views
Người giàu trù tính chuyện tương lai, còn người nghèo chỉ lo cho hiện tại.

Người giàu trù tính chuyện , còn người nghèo chỉ lo cho .

Xem thêm:  Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment