Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Muốn biết giá trị của đồng tiền thì bạn hãy đi hỏi những người nghèo.

Muốn biết giá trị của đồng tiền thì bạn hãy đi hỏi những người nghèo.

by Lời hay
2 views
Muốn biết giá trị của đồng tiền thì bạn hãy đi hỏi những người nghèo.

Muốn biết của đồng tiền thì bạn hãy đi hỏi những người nghèo.

Xem thêm:  Bạc kém giá trị hơn vàng, vàng lại kém giá trị hơn đạo đức

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment