Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tình bạn Một người sẽ luôn có thể đi qua những thời điểm tối tăm của cuộc sống, nếu họ biết rắng có những người bạn vẫn đang đợi mình ở nơi có ánh sáng.

Một người sẽ luôn có thể đi qua những thời điểm tối tăm của cuộc sống, nếu họ biết rắng có những người bạn vẫn đang đợi mình ở nơi có ánh sáng.

by Lời hay
3 views
Một người sẽ luôn có thể đi qua những thời điểm tối tăm của cuộc sống, nếu họ biết rắng có những người bạn vẫn đang đợi mình ở nơi có ánh sáng.

Một người sẽ luôn có thể đi qua những thời điểm tối tăm của , nếu họ biết rắng có những người bạn vẫn đang đợi mình ở nơi có ánh sáng.

Xem thêm:  Nhiều người sẽ bước qua cuộc đời bạn, nhưng chỉ vài người để lại dấu chân trong tim bạn.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment