Home Những câu chúc hayCâu chúc 8/3 hay Mồng 8 tháng 3 là ngày mà phụ nữ cảm thấy mình là phụ nữ, còn đàn ông cảm thấy mình là đàn ông. Tôi đề nghị nâng cốc chúc cho những ngày còn lại trong năm phụ nữ luôn cảm thấy mình được yêu mến và quí trọng, còn đàn ông yêu thương và che chở cho phụ nữ!

Mồng 8 tháng 3 là ngày mà phụ nữ cảm thấy mình là phụ nữ, còn đàn ông cảm thấy mình là đàn ông. Tôi đề nghị nâng cốc chúc cho những ngày còn lại trong năm phụ nữ luôn cảm thấy mình được yêu mến và quí trọng, còn đàn ông yêu thương và che chở cho phụ nữ!

by Lời hay
5 views
Mồng 8 tháng 3 là ngày mà phụ nữ cảm thấy mình là phụ nữ, còn đàn ông cảm thấy mình là đàn ông. Tôi đề nghị nâng cốc chúc cho những ngày còn lại trong năm phụ nữ luôn cảm thấy mình được yêu mến và quí trọng, còn đàn ông yêu thương và che chở cho phụ nữ!

Mồng 8 tháng 3 là ngày mà cảm thấy mình là , còn cảm thấy mình là . Tôi đề nghị nâng cốc chúc cho những ngày còn lại trong năm luôn cảm thấy mình được yêu mến và quí trọng, còn đàn ông và che chở cho phụ nữ!

Xem thêm:  Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment