Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về cuộc sống Kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi

Kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi

by Lời hay
44 views
Kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi

Kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi

Xem thêm:  Chỉ cuộc đời sống để phục vụ người khác là một cuộc đời đáng sống.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment