Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải liên tục gia tăng số lượng.

Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải liên tục gia tăng số lượng.

by Lời hay
0 views

Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải liên tục gia tăng số lượng.

Xem thêm:  Có khá nhiều phương tiện để làm giàu nhưng có rất ít phương tiện để lương thiện.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment