Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải liên tục gia tăng số lượng.

Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải liên tục gia tăng số lượng.

by Lời hay
3 views
Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải liên tục gia tăng số lượng.

Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải liên tục gia tăng số lượng.

Xem thêm:  Người giàu có nhất là người biết bằng lòng với những gì mình đang có

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment