Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về cách sống Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình

Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình

by Lời hay
77 views
Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình

36 - Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình

Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình

Xem thêm:  Mỗi người đều có một mục tiêu phấn đấu của riêng mình. Nhưng muốn leo lên đỉnh thì đừng chọn sống an nhàn.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment