Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về cách sống Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình

Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình

by Lời hay
34 views
Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình

Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình

Xem thêm:  Sống thì phải có mục đích, mục đích ấy đừng quá khó cũng đừng quá dễ vì chúng ta đừng quá ràng buộc bản thân và cũng đừng quá dễ dãi với nó.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment