Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về thành công Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng

Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng

by Lời hay
25 views
Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng

Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng

Xem thêm:  Cách duy nhất tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment