Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Khi tôi còn trẻ tôi thường nghĩ tiền là một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Và giờ khi về già, tôi biết điều đó luôn đúng

Khi tôi còn trẻ tôi thường nghĩ tiền là một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Và giờ khi về già, tôi biết điều đó luôn đúng

by Lời hay
7 views
Khi tôi còn trẻ tôi thường nghĩ tiền là một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Và giờ khi về già, tôi biết điều đó luôn đúng

Khi tôi còn trẻ tôi thường nghĩ tiền là một thứ quan trọng nhất trong . Và giờ khi về già, tôi biết điều đó luôn đúng

Xem thêm:  Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người không có chúng!

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment