Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Khi tôi còn trẻ tôi thường nghĩ tiền là một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Và giờ khi về già, tôi biết điều đó luôn đúng

Khi tôi còn trẻ tôi thường nghĩ tiền là một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Và giờ khi về già, tôi biết điều đó luôn đúng

by Lời hay
0 views

Khi tôi còn trẻ tôi thường nghĩ tiền là một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Và giờ khi về già, tôi biết điều đó luôn đúng

Xem thêm:  Tiền có thể thoả mãn được tham vọng nhưng không thoả mãn được khát vọng.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment