Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Giá trị của đồng tiền nằm ở cách tiêu. Giá trị của con người nằm ở cách yêu và cách sống.

Giá trị của đồng tiền nằm ở cách tiêu. Giá trị của con người nằm ở cách yêu và cách sống.

by Lời hay
13 views
Giá trị của đồng tiền nằm ở cách tiêu. Giá trị của con người nằm ở cách yêu và cách sống.

của đồng tiền nằm ở cách tiêu. của nằm ở cách yêu và cách sống.

Xem thêm:  Bài học từ cái chết

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment