Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu.

Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu.

by Lời hay
0 views
Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu.

Đừng tại sao mình nghèo. Hãy tại sao người khác giàu.

Xem thêm:  Giàu sang phú quý triệu người kính. Bần cùng nghèo khó vạn người khinh

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment