Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về cuộc sống Đừng lãng phí thời gian để giải thích: người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe.

Đừng lãng phí thời gian để giải thích: người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe.

by Lời hay
5 views
Đừng lãng phí thời gian để giải thích: người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe.

Đừng để giải thích: người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe.

Xem thêm:  10 kỹ năng mềm để tạo đà cho thành công

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment