Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tiền bạc Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.

Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.

by Lời hay
6 views
Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.

Đồng tiền không sinh ra, cũng không mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.

Xem thêm:  Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment