Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về tâm trạng buồn Đôi khi tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta mệt mỏi, nhưng do dự vì lý trí không thể thắng nổi trái tim

Đôi khi tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta mệt mỏi, nhưng do dự vì lý trí không thể thắng nổi trái tim

by Lời hay
1 views
Đôi khi tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta mệt mỏi, nhưng do dự vì lý trí không thể thắng nổi trái tim

Đôi khi tự nhủ lòng phải gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta , nhưng không thể thắng nổi

Xem thêm:  Buông gánh nặng trên lưng xuống, bỏ hạt cát trong giày ra, bạn mới có thể chạy nhanh được

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment