Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về cuộc sống Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại

Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại

by Lời hay
35 views
Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại

cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại

Xem thêm:  Khơi nguồn sáng tạo

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment