Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về cuộc sống Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại

Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại

by Lời hay
8 views
Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại

cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại

Xem thêm:  Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment