Home Lời hay ý đẹpCâu nói hay về cuộc sống Cuộc đời là một tấm gương soi, cau mặt với nó, nó sẽ cau mặt trả lại với chúng ta ngay; nếu mỉm cười với nó, nó sẽ thành một người bạn vui tính và tốt bụng

Cuộc đời là một tấm gương soi, cau mặt với nó, nó sẽ cau mặt trả lại với chúng ta ngay; nếu mỉm cười với nó, nó sẽ thành một người bạn vui tính và tốt bụng

by Lời hay
9 views

Cuộc đời là một tấm gương soi, cau mặt với nó, nó sẽ cau mặt trả lại với chúng ta ngay; nếu mỉm cười với nó, nó sẽ thành một người bạn vui tính và tốt bụngTừ khóa tìm kiếm

  • cuộc đời la tấm gưong soi
Xem thêm:  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment