Càng hoài bão lớn, càng thành đạt to

Càng hoài bão lớn, càng thành đạt to

Càng hoài bão lớn, càng thành đạt to